29.12.2006

SERVNET-tutkimushanke (Modular set of instruments for the support of service innovations in the field of business related services) käynnistyi SC-Researchissä syyskuun alussa. SERVNET-projekti on osa kansainvälistä EUREKA-hanketta. Konsortiota johtaa saksalainen Fraunhofer IAO-tutkimuslaitos, jonka kanssa SC-Research ja espanjalainen ESADE Business School toimivat yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yritysten käyttöön työkaluja, konsepteja ja toimintamalleja palveluliiketoiminnan systemaattisen kehittämisen avuksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti palveluihin liittyvän T&K-toiminnan systematisointiin, palveluiden tuotteistamiseen, tuote-palveluratkaisujen kehittämiseen sekä palveluiden kehittämistä ja lanseeraamista tehostaviin liiketoimintamalleihin. Projektin painopiste vaihtelee kunkin kumppaniyrityksen tarpeiden mukaan edellä mainituilla alueilla.

Suomessa projekti kestää kolme vuotta, jonka aikana sen puitteissa tehdään 4.8 tutkijatyövuotta vastaava työmäärä. Tutkimus kuuluu Tekesin Serve-teknologiaohjelmaan. Projektissa tehdään tutkimusta neljälle suomalaiselle pörssiyritykselle. SC-Research toteuttaa tutkimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden laitoksen yhteydessä 1.9.2006 – 31.8.2009.
Alkuun